Πωλητής-τρια / Ταμίας (ημιαπασχόληση)

Πωλητής-τρια / Ταμίας (ημιαπασχόληση)
Πηγή:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΝΟΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΝΟΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πηγή: