3 Γεωπόνοι για το Τμήμα Πωλήσεων - Αλεξάνδρεια Ημαθίας...

3 Γεωπόνοι για το Τμήμα Πωλήσεων - Αλεξάνδρεια Ημαθίας...
Πηγή:

2 Γεωπόνοι για το Τμήμα Εξαγωγών - Αλεξάνδρεια Ημαθίας...

2 Γεωπόνοι για το Τμήμα Εξαγωγών - Αλεξάνδρεια Ημαθίας...
Πηγή:

Χημικός Μηχανικός ως Προϊστάμενος Εργαστηρίου & Ποιότητας - Αλεξάνδρε...

Χημικός Μηχανικός ως Προϊστάμενος Εργαστηρίου & Ποιότητας - Αλεξάνδρε...
Πηγή:

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών - Αλεξάνδρεια Ημαθίας...

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών - Αλεξάνδρεια Ημαθίας...
Πηγή: