Πωλητής-τρια / Ταμίας (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής) - Νάουσα...

Πωλητής-τρια / Ταμίας (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής) - Νάουσα...
Πηγή:

Στέλεχος Οικονομικής Διοίκησης - Ημαθία

Πηγή:

Στέλεχος Οικονομικής Διοίκησης - Ημαθία

Πηγή: