Ιατροί

Ιατροί
Από την εταιρεία Ιατρική Φροντίδα Κρήτης – Ιατρική Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, ζητούνται Ιατροί άνευ ειδικότητας ή Γενικοί Ιατροί & Παθολόγοι για την περίοδο Απρίλιο – Οκτώβριο του 2014 με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Απαραίτητα προσόντα • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση Γερμανικής ή/και ρώσικης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν), • Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών, • Υπευθυνότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα. Προσφέρονται: • Ανταγωνιστικές αποδοχές. • Φιλικό περιβάλλον εργασίας • Άριστες εγκαταστάσεις Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους εμπειρίας στο e-mail: [email protected] ή στο φαξ: 28970-24064. Επίση...
Πηγή:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Από εταιρεία με πολυετή δράση στο χώρο της υγείας που εδρεύει στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, ζητούνται άτομα για την κάλυψη θέσεων υποδοχής. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: • Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση Ρώσικων και Γερμανικών. • Άριστη χρήση Η/Υ (ECDL). • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχηση προτεραιοτήτων. • Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα και συνέπεια στην εργασία. Προσφέρονται: • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές. • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. • Προοπτική εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους εμπειρίας στο e-mail: [email protected] ή στο φαξ : 28970-24064. ...
Πηγή: